Συμβολαιακή Γεωργία

Α) Η TopSeed σε συνεργασία με τοπικούς Γεωπόνους και καλλιεργητές διαθέτει ποιοτικές ποικιλίες σκληρού σίτου με σύμβαση για τον παραγωγή ποιοτικού σκληρού σίτου. Η Εταιρία ΤopSeed έχει συνεργασία με την βιομηχανία τροφίμων ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ για την παραγωγή των ποιοτικών ποικιλιών Σκληρού Σίτου DON MATTEO και MAESTA’ με ανώτερες τιμές.

Β) Η TopSeed σε συνεργασία με την Αθηναίκή Ζυθοποιία διαθέτει με σύμβαση σπόρο κριθής για την σποροπαραγωγή βυνοποιήσιμων ποικιλιών κριθής. Επίσης διατίθωνται συμβάσεις για την παραγωγή κριθαριού για μπύρα στην AMSTEL.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εμπορικό τμήμα.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1