Σίτος σκληρός - Don Matteo

DON MATTEO

Εξαιρετική ποικιλία που συνδυάζει υψηλή παραγωγή με άριστη ποιότητα. Κατάλληλη για όλες τις περιοχές, με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Συνίσταται για "Συμβολαιακή Γεωργία".

*Δημιουργία CGS Sementi S.p.A.

*Σποροπαραγωγή TopSeed

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Μεσοπρώιμο
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο με ισχυρό στέλεχος
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Μέτριο
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μέσος στάχυς με καστανόμαυρα άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Μέση
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μεγάλο (50-52 mg)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Υψηλή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Πολύ υψηλός
donmatteo