Σίτος σκληρός - Nazareno

Nazareno

Νέα ποικιλία με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλές αποδόσεις. Ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι κατάλληλη για όψιμες περιοχές. Συνιστάται για Συμβολαιακή γεωργία.

*Δημιουργία CGS Sementi S.p.A.

*Σποροπαραγωγή TopSeed

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Μεσοόψιμο
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο - ψηλό
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Μέτριο
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μεγάλος στάχυς με καστανά άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Πολύ Καλή
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μέσο (46-50 mg)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Πολύ Υψηλή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Υψηλός
 
nazareno