Σίτος σκληρός - Maestà

MAESTA'

Νέα ποικιλία με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη βιομηχανία ζυμαρικών. Υψηλό ποσοστό πρωτείνης με άριστη ποιότητα γλουτένης και υψηλό δείκτη χρώματος Πολύ ανθεκτική σε κρύο δίνει άριστες αποδόσεις σε γόνιμα-ημιγόνιμα εδάφη.

Συνιστάται για Συμβολαιακή γεωργία.

* CGS Sementi S.p.A.

*Σποροπαραγωγή TopSeed

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μεγάλο (53-58 mg)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Πολύ Υψηλή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Υψηλός
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Πρώιμο
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο - Κοντό
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Μέτριο
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μέσος στάχυς με καστανά άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Μέση
maesta