Σίτος σκληρός - Nonno Marianno

NONNO MARIANNO

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Μεσοόψιμο
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μέσο (48-52mg)
Nonno Mariano2