Σίτος σκληρός - Claudio

CLAUDIO

Μεσοπρώιμη ποικιλία ,υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε μέτρια-ξερικά εδάφη. Έχει υψηλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

*Σποροπαραγωγή TopSeed.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Μέσο
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο - Ψηλό
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Καλό
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μέσος στάχυς με καστανόμαυρα άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καλή
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μέσο (-)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Υψηλή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Μέσος
claudio