Σίτος σκληρός - Quadrato

QUADRATO

Μεσοπρώιμη ποικιλία κατάλληλη για όλες τις σποροπαραγωγικές περιοχές. Έχει υψηλές αποδόσεις και διατηρεί το κόκκινο χρώμα ακόμη και σε υγρές περιοχές.

*Σποροπαραγωγή TopSeed.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ Μεσοπρώιμο
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο - Ψηλό
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Καλό
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μέσος στάχυς με μαυρα άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καλή
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Μέσο (-)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Υψηλή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Πολύ υψηλός
quadrato