Σίτος σκληρός - Spineto

Spineto

Ποικιλία κατάλληλη για όλα τα εδάφη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ Μέσο
ΑΔΕΡΦΩΜΑ Μέσο
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΥ Μεγάλος στάχυς με καστανόμαυρα άγανα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καλή
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Υψηλό
Spineto2