Βίκος Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Πρώιμη ποικιλία κατάλληλη για όλους τους τύπους εδαφών.

Κατάλληλη για παραγωγή καρπού και χορτομάζας.

Είναι έυρωστη ποικιλία με μεγάλες αποδόσεις σε σανό και ενσίρωση με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνη. Είναι προσαρμοσμένη σε ξηροθερμικές συνθήκες

Χρησιμοποιείται μόνη της ή σε μίγματα με αγροστώδη και ψυχανθή.

*Σποροπαραγωγή TopSeed

%ce%b2%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b1