ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΣΣΠ
11 Οκτωβρίου, 2021
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤOPSEED
22 Μαΐου, 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΣΣΠ
11 Οκτωβρίου, 2021
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤOPSEED
22 Μαΐου, 2023

Στις 18 Μαίου 2022 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της TopSeed στους πειραματικούς αγρούς της CGS στην κεντρική Ιταλία, όπου έγινε η παρουσίαση των νέων ποικιλιών σιτηρών απο την Εταιρία SEMIA. Οι νέες ποικιλίες έχουν υψηλές προδιαγραφές με έμφαση στις υψηλές αποδόσεις και βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.