ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 2022
11 Ιουνίου, 2022

Την Παρασκευή 12 Μαιου 2023 στο Ξενοδοχείο IMPERIAL πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Εταιρίας ΔΕΒΕΤΖΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ- TopSeed. Στην παρουσίαση έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρίας με έμφαση στο Σκληρό Σίτο.

Ειδικά για τις ποικιλίες και το Ερευνητικό πρόγραμμα την παρουσίαση έκανε η Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιταλικής Εταιρίας C.G.S. κα. ORIANA PORFIRI. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν πειραματικό αγρό όπου έιδαν απο κοντά τις εμπορικές ποικιλίες Σκληρού Σίτου καθώς και τις νέες αλλά πολύ εντυπωσιακές και πολλά υποσχόμενες. Ο κ.ΒΕΥΕΝΕ ΑΥΑΝU ανέλυσε τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και πλεονεκτήματα των ποικιλιών.

Κλείνοντας την εκδήλωση παραθέθηκε δείπνο όπου κύριο πιάτο ήταν ζυμαρικά της ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ όπου η Εταιρία έχει συνεργασία Συμβολαιακής Γεωργίας γαι τις ποικιλίες DON MATTEO και MAESTA’