Σποροπαραγωγή

Η TopSeed διαθέτει σε Εταιρίες σποροπαραγωγής γενετικό υλικό Α’ Αναπραγωγής (R1) για την αναπαραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. Διατίθενται σπόροι : Σκληρού Σίτου, Μαλακού Σίτου και Βίκου.

Επίσης η TopSeed σποροπαράγει και διαθέτει εμπορικούς σπόρους: Σκληρού Σίτου, Μαλακού Σίτου, Κριθής, Βίκου και Μηδικής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εμπορικό τμήμα.

%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae