Σπόροι μεγάλης καλιέργειας - Ελαιοκράμβη

ΕΛΑΙΟΚΡΑΝΒΗ

Διατίθενται υβρίδια διάφορου κύκλου πρωιμότητας.

Ελαιοκράνβη