Σπόροι μεγάλης καλιέργειας - Σόργο

ΣΟΡΓΟ

Διατίθενται υβρίδια διάφορου κύκλου πρωιμότητας.